Veritas Pensionförsäkring

BILDER

Byggnadsarbetet påbörjades i oktober 2016 och huset blir färdigt på hösten 2017. Se också interiörbilder här.

4.8.2018 Bostads Ab Grankulla Gräsavägen 22.

4.8.2018 Bostads Ab Grankulla Gräsavägen 22.

6.10.2017 Bostads Ab Grankulla Gräsavägen 22.

4.8.2018 Bostads Ab Grankulla Gräsavägen 22.

1/15

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010

www.veritas.fi