BILDER

Byggnadsarbetet påbörjades i oktober 2016 och huset blir färdigt på hösten 2017. Se också interiörbilder här.

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010

www.veritas.fi