Veritas Pensionförsäkring

BOSTADS AB GRANKULLA GRÄSAVÄGEN 22

ÄGARE

Veritas Pensionsförsäkring

ARKITEKT

POOK Arkkitehtitoimisto Oy

ENTREPRENÖR

Basso Building Systems Oy

VVS-PLANERING

Heatco Oy

KONSTRUKTIONSPLANERING

Savon RA-Suunnittelu Ky

ELPLANERING

KHTT-Suunnittelu Oy

BYGGPLATSÖVERVAKNING

Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy

Kauniaisten Gresantie 22

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010

www.veritas.fi